Syndrom vyhoření – skrytá pandemie naší doby

24. 02. 08:00

Syndrom vyhoření je v současnosti často zmiňovaným tématem, a to i v souvislosti s úzkostí a vnitřním neklidem. Syndrom vyhoření je považován za spouštěče těchto obtíží. Téměř každý o úzkosti jako o diagnóze slyšel nebo možná dokonce zná někoho ve svém okolí, kdo úzkostnými stavy trpí. 

Shutterstock 1535683004

Syndrom vyhoření poprvé popsal americký psychoanalytik Herbert Freudenberg, který roku 1974 uveřejnil v časopise Journal of Social Issues článek s názvem Staff Burnout. V rámci vědeckého článku popsal důsledky přetížení a pocitu emočního vyčerpání a poprvé mluvil konkrétně o syndromu vyhoření. 

Spouštěče a příznaky syndromu vyhoření 

Postihuje především lidi v produktivním věku, nejčastěji mezi 30. a 50. rokem, kteří se každý den snaží sladit pracovní a soukromý život. Ať už jde o tlak na výkon v práci, problémy v partnerství nebo rodinné povinnosti – každý z nás zná ten pocit, že se nám vše vymyká z rukou a nejsme schopni věci zvládnout tak, jak bychom potřebovali. 

Často citovaná rovnováha mezi pracovním a soukromým životem je ve skutečnosti více teorií a přáním než praxí. Typickým vedlejším efektem digitální doby je tlak na neustálou dostupnost a flexibilitu, který je spíše stresovým spouštěčem než výhodou. Přesně takové spouštěče, stejně jako stres a nadměrné nároky, jsou hlavními příčinami syndromu vyhoření. 

Syndrom vyhoření provázejí četné fyzické, psychické i psychosomatické příznaky – například chronická únava, podrážděnost nebo dokonce agresivita. Typické jsou změny nálad, zvyšující se netrpělivost a vztek na sebe, vnitřní neklid a nervozita. Mohou se dostavit bolesti hlavy, kardiovaskulární onemocnění, zažívací potíže nebo poruchy spánku.  

Vyhoření – komu hrozí 

Vyhoření může v zásadě postihnout každého, rozhodující je však náš charakter a typ osobnosti.  

Každý se s výzvami každodenního života vyrovnává jinak. Někdo vše zvládá poměrně bez potíží, zatímco někdo reaguje mnohem citlivěji. Všichni máme velmi odlišné strategie, jak aktivně čelit všudypřítomnému stresu a mentálně zpracovávat zážitky. Zkušenosti ukázaly, že lidé, kteří jsou od přírody zvláště loajální a až příliš zodpovědní a vždy se snaží dělat vše jak nejlépe umí, mají největší tendenci k vyhoření. 

Vývoj vyhoření – čtyřfázový model 

Syndrom vyhoření v zásadě nevznikne přes noc. Jde spíše o postupný proces, který odborníci rozdělují do více fází. * 

Fáze 1: Počáteční nadšení 

Úkoly dne řešíte s plným nasazením. Chcete se prosadit – ať už v profesní nebo soukromé sféře. Stanovujete si velmi vysoké cíle, a dokonce jste ochotni odložit své vlastní potřeby stranou na úkor práce. Pokud však vaše okolí nereaguje, nejste pochváleni, nemáte pozitivní zpětnou vazbu a pocit úspěchu, dostaví se nespokojenost a frustrace. Naše sebevědomí totiž úzce souvisí s touhou po pochvale a ocenění. 

Fáze 2: Stagnace 

Uvědomíte si, že pomalu narážíte na své limity. Doslova přešlapujete na místě a cítíte první pochybnosti o sobě samém. Postupně se v nitru dostavuje pocit zklamání, z rozporu mezi očekávanými a skutečně dosaženými cíli. Často tento pocit člověk ignoruje a pokračuje se stejným nasazením. Nechcete se svých ambicí vzdát.  

Fáze 3: Frustrace 

Právě v této fázi si člověk začíná uvědomovat, že jeho osobní cíle nemusí být ve skutečnosti dosažitelné a dostavuje se frustrace a bezmoc. V této fázi si člověk začíná pěstovat určitou lhostejnost vůči svému osobnímu a profesnímu prostředí. Kromě toho je to stav, kdy se mohou dostavit první fyzické příznaky chronického a dlouhotrvajícího napětí. Ptáte se sami sebe: „Stojí mi moje úsilí za tohle všechno? Co bude dál?“ 

Odborníci často označují tuto fázi za jádro syndromu vyhoření. Protože právě teď je vlastně ten nejlepší čas obecně něco změnit a vystoupit z často zmiňovaného křeččího kola dříve, než nastane stav, kdy už nedokážete zvrátit svůj vlastní pocit frustrace a bezmoci. 

Fáze 4: Apatie 

V této fázi člověk pociťuje narůstající citové odcizení a ve svém každodenním životě „funguje“ pouze mechanicky, bez pocitu radosti. Koníčky nebo jiné aktivity, které byly dříve zdrojem potěšení, se najednou stávají přítěží. Člověk pracuje, protože musí. Každodenní kontakt s kolegy se stává ryze povinným úkolem, schůzky a kontakty s přáteli se ruší a lidé se postupně stahují do svého soukromého života.  Nakonec se člověk dostává do stavu totální izolace a není schopen jednat v žádné oblasti života. 

 

* Edelwich J, Brodsky A. Burn-Out: Fáze deziluze v pomáhajících profesích. Human Sciences Press, New York, 1980. 

 

Je možné syndrom vyhoření léčit? 

První nejdůležitější rada – prevence je vždy lepší než léčba! Naslouchejte svému tělu a své duši. Protože právě popsaná stádia vyhoření objasňují jednu zásadní věc: rozvoj této nemoci je postupný proces. Pokud se vám tedy podaří včas vědomě přijmout protiopatření a zařadit v životě nižší rychlostní stupeň, je pravděpodobnější, že se z toho dostanete dříve, než se dostaví vážný syndrom vyhoření. Ano, snadno se to řekne, hůře udělá. Buďte vůči svému tělu vnímaví.  Neignorujte první příznaky. Najděte způsoby a strategie, jak lépe každý den fungovat.  

Mnoho společností si uvědomilo riziko vyhoření svých zaměstnanců. Stále více firem se věnuje managementu ochrany zdraví při práci (BGM) a podporuje své zaměstnance cílenou prevencí syndromu vyhoření. Patří mezi ně například nabídky osobního koučování či jiných opatření, která mají pomoci zlepšit organizaci a chování na pracovišti z hlediska zdraví. Promluvte si se svými nadřízenými a zeptejte se na tuto možnost. 

Další možnosti terapie 

Neexistuje žádný univerzální vzorec pro léčbu syndromu vyhoření. Chronický stav vyčerpání nelze jednoduše vyléčit prášky. Je-li diagnostikován syndrom vyhoření, je nutná cílená psychologická terapie – případně i lůžková léčba v nemocnici. 

Kromě toho existují léky, které pomáhají zvládat nepříjemné příznaky. V centru pozornosti je léčba různými druhy antidepresiv. 

Jaké další možnosti terapie existují? 

Životní situace lidí, kteří mají takzvaně nakročeno k syndromu vyhoření, může být velmi stresující. Častým důsledkem takového stresu je vnitřní neklid, pocity úzkosti, a z toho plynoucí poruchy spánku. S pocity úzkosti, poruchami spánku a neklidem vám může pomoci rostlinný lék Lavekan® s obsahem levandulové silice, který pomáhá účinným a šetrným způsobem odstranit vnitřním neklid a pocity napětí, ale také pocity úzkosti, a z toho plynoucí poruchy spánku.  

Pokud vás trápí únava, nedostatek energie a vyčerpání, doporučujeme vyzkoušet rostlinný lék Vitango®. Vitango® obsahuje rozchodnici růžovou, je to přírodní adaptogen, který dodává tělu energii a pomáhá lépe zvládat stresové situace. Více informací na www.vitango.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah obrázku žena, interiér, osoba, přenosný počítač

Popis byl vytvořen automaticky 

Obsah obrázku osoba, muž

Popis byl vytvořen automaticky 

  

 

Pomoci vám může Lavekan®

Levandulová silice obsažená v léku Lavekan® působí na nervový systém, kde napomáhá k navození vnitřního klidu, a tím i lepšímu spánku.

Neustálé obavy vysilují tělo i mysl. Relaxace je tedy velice důležitá. I chvilka oddechu může pomoci nastolit vnitřní rovnováhu a dobít baterky.

Provedené klinické studie navíc ukazují, že Lavekan®

  • není návykový
  • nezpůsobuje únavu a ospalost
  • nemá interakce s jinými léky
  • je obvykle dobře snášen
tips

Stačí 1 kapsle denně.

Tip pro užívání: Někteří pacienti si po užití přípravku Lavekan® všimnou vůně levandule. V tomto případě se doporučuje užívat Lavekan® se sklenicí neperlivé vody, během jídla nebo před spaním.

Kde koupit Lavekan®?

Žádejte ve své lékárně nebo kupte online

Koupit online již od 242 Kč na měsíc!
Balení Lavekan®Vyrobil: GravaStar s.r.o.